Privacy verklaring

Privacy verklaring

CK HorseTransport, gevestigd aan Zuiderparallelweg 15 6882 AD Velp, is verantwoordelijk voorde verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Zuiderparellelweg 15
6882 AD Velp
Nederland
T: 0650825952

E: info@ckhorsetransport.com
W:  www.ckhorsetransport.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

CK HorseTransport verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze dienstenen/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, als ook in ons geautomatiseerde        plan programma, in correspondentie als telefonisch verstrekte informatie;
– Bankrekeningnummer
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

CK HorseTransport verwerkt persoonsgegevens voor de volgende activiteiten:
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om goederen en diensten bij u af te leveren/ophalen
• Het afhandelen van uw betaling
• CK HorseTransport analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

CK HorseTransport neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een menselijke handeling voor is verricht. ( door bijvoorbeeld een medewerker van CK Horsetransport) 

CK HorseTransport gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: 

Outlook voor de communicatiedoeleinden, Factuursturen en Exact om onze facturen te kunnen sturen en te administreren, 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CK HorseTransport bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: – Persoonsgegevens; voor-en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer – Deze gegevens bewaren wij zodat wijdeze bij eventueel vervolgcontact alle gegevens compleet hebben en u beter van dienst kunnen zijn. Deze gegevens worden tot 14 maanden na de laatste keer van gebruik bewaard en kunnen eventueel langer gebruikt worden voor statistische doeleinden.

– Website gebruik – 

Deze gegevens worden gebruikt om het website gedrag te monitoren. En de website eventueel te verbeteren. Deze gegevens worden opgeslagen tot de website opgeheven word. 

Delen van persoonsgegevens met derden

CK HorseTransport verstrekt uitsluitend aan derden en alleen indien nodig voor de uitvoering van werkzaamheden voor u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.CK HorseTransport gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CK HorseTransport en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. (uitsluitend indien digitaal overdraagbaar) U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ckhorsetransport.com. Om erzeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken. CK HorseTransport wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CK HorseTransport neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze medewerker HR, via info@ckhorsetransport.com