Aanvullende betalingsvoorwaarden

Aanvullende betalingsvoorwaarden

CK HorseTransport is een dienstverlenend bedrijf  op het gebeid van volledige professionele logistiek op het gebied van paarden, voor zowel de particuliere als zakelijke klant. Om een zo aantrekkelijk mogelijke calculatie te maken naar onze klanten, hebben wij de navolgende voorwaarden voor betalingen voor onze diensten: 

Voor overige en Algemeen Geldende (betalings) Voorwaarden zie onze pagina bedrijfsgegevens op www.ckhorsetransport.com  

Algemene transporten:

De dagelijkse Nationale en Internationale transporten dienen binnen 7-14 dagen te zijn bijgeschrevenop één van onze bankrekeningen, tenzij anders op de factuur is vermeld, of anders is overeen gekomen. 

Co-loadings:

Het komt helaas wel eens voor dat een co-loading door één van de klanten geannuleerd wordt, waardoor deze wordt opgeschort en ‘mede co-loaders’ worden benadeeld. Om dit te voorkomen dienen alle co-loadings direct bij opdracht / facturering te worden voldaan per bank of automatische incasso. 

Reserveringen: 

Afhankelijk van het moment van boeken en de omvang van het transport kan een reserveringspercentage van het factuurbedrag worden gevraagd. Dit kan te maken hebben met het door ons vooraf  boeken en voldoen van bij voorbeeld veerdiensten. Wanneer co-loadings op langere termijn geboekt worden, zal geen volledige betaling, maar een percentage van het factuurbedrag worden gevraagd. Debiteurennummer en rekening: Wanneer u een frequent user bent van onze services, dan kunt u een debiteurennummer aanvragen. Voor het aanvragen van een debiteurennummer kunt u een mail sturen naar invoicing@horsetransport.eu  

Annulering:

Bij annulering van een co-loading blijft het volledige factuurbedrag van kracht. Dit dient binnen de gestelde termijn te worden voldaan. Gereserveerde transporten kunnen worden geannuleerd met een dierenartsverklaring, ten minste 48 uur van te voren.  Bij niet tijdige annulering blijft het volledigefactuurbedrag van kracht.

Niet tijdige betaling:

Bij het niet tijdig voldoen van een factuur, hebben wij het recht om alle verstrekte kortingen te laten vervallen en derhalve het volledige factuurbedrag, zonder kortingen direct opeisbaar te stellen. Alle kosten die worden gemaakt om de invordering gestand te doen komen, zijn voor rekening van de cliënt. Stornering Incasso Wanneer een incassomachtiging is afgegeven, dient cliënt zorg te dragen voor afdoende banksaldo. Bij het storneren van een incasso-opdracht en dientengevolge terugboeking van het factuurbedrag hebben wij het recht om alle verstrekte kortingen te laten vervallen en derhalve het volledige factuurbedrag, zonder kortingen direct opeisbaar te stellen. Alle kosten die worden gemaakt om de invordering gestand te doen komen, zijn voor rekening van de cliënt.